Организатори
Конференцията се организира от БФИЕК под патронажа на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма
Партньори