ПРОГРАМА
[in English]
9:00-9:30
РЕГИСТРАЦИЯ
9:30-10.00
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Михаил Андонов, Изпълнителен директор БЕХ ЕАД

Ангел Семерджиев, Председател на ДКЕВР

Николай Налбантов, Директор Дирекция “Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” МИЕТ

Константин Стаменов, Председател на УС, БФИЕК

СЕСИЯ I ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ
Модератор: Люлин Радулов WEC България
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
КАФЕ ПАУЗА
СЕСИЯ II ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯТ ПАЗАР ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ
11:40-12:00
12:00-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
ОБЯД
14:00-14:20
Единен европейски електроенергиен пазар – еволюция и перспективи (Мукунд Багват, Eurometaux)
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
ДИСКУСИЯ
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА