КОНТАКТИ
1700 софия
ул. „Университетски парк“ № 1, България

W: emis.bfiec.org
т: +359 898 772 562
е: events@bfiec.org

Конференцията ще се проведе в:

Център за образование и култура „Илиев“,
Американски Университет в България,
София